Główny Partner Festiwalu

Jak co roku są z nami. Dziękujemy, że możemy liczyć na Wasze wsparcie. Partnerem Głównym 12. Festiwalu "Serca Bicie" Pamięci Andrzeja Zauchy jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.