Konkurs na najlepszego sobowtóra Andrzeja Zauchy

I Cele konkursu:

  1. Wyłonienie najbardziej oryginalnej kreacji sobowtóra Andrzeja Zauchy.
  2. Rozwijanie kreatywności wśród mieszkańców.
  3. Promocja amatorskich talentów.
  4. Pobudzanie lokalnej, twórczej aktywności.

II Uczestnicy - osoby pełnoletnie

III Warunki uczestnictwa

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie muszą wysłać formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciem do 15.09.2021 r. Formularz dostępny na stronie internetowej fundacji.

IV Przebieg:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca października na oficjalnym fanpage na Facebooku Zaucha Festiwal.

V Kryteria oceny

  • charakteryzacja
  • podobieństwo do Andrzeja Zauchy

VI Skład Jury

W skład jury oceniającego wejdą: przedstawiciele Fundacji „Serca Bicie”, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego

VII Nagrody

Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za pierwsze i drugie miejsce, pozostali uczestnicy otrzymają upominki.

VIII  Informacje dodatkowe

  1. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystywania materiałów do celów promocyjnych
  2. Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian regulaminu.

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na stronie: www.zauchafestiwal.pl
PLIKI DO POBRANIA:
KARTA ZGŁOSZENIOWA