Media o Festiwalu

 001exprzau  Express Bydgoski
 001gazwyb  Gazeta Wyborcza
 001xxx  Gazeta Wyborcza
 0101zauchhh  Gazeta Wyborcza
 01art  Express Bydgoski
 1expres  Express Bydgoski
 gwzau2  Gazeta Wyborcza
x2   
 x1.j  
 x0.