Kierownik muzyczny


Kierownik muzyczny części konkursowej
Piotr Dąbrowski
Kierownik muzyczny Koncertu Galowego
Marcin Partyka