Kierownik muzyczny

Kierownik muzyczny części konkursowej
Piotr Dąbrowski
 
Kierownik muzyczny Koncertu Galowego
Paweł Tomaszewski