Regulamin

Regulamin

Regulamin Konkursu Wokalnego

XVI Festiwal  Pamięci Andrzeja Zauchy „Serca Bicie"

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ (doc)

Uczestnicy festiwalu i zgłoszenie

 1. W Festiwalu mogą brać udział soliści/duety, którzy w dniu zgłoszenia ukończyli 16 lat a nie przekroczyli 35 roku życia
 2. We wskazanym terminie zgłoszą chęć uczestnictwa w Konkursie na karcie zgłoszeniowej dostępnej na stronie internetowej: http://www.zauchafestiwal.pl/
 3. Prześlą na adres mailowy Fundacji nagranie audio lub audio-video z utworem z repertuaru Andrzeja Zauchy
 4. Wypełnione zgłoszenie i nagranie audio lub audio-video(maksymalny rozmiar załącznika 10 MB) należy przesłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Zgłoszenia i nagrania przyjmowane będą do 27 marca 2024 roku
 6. Wyniki z listą półfinalistów zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora
 7. Organizator zastrzega sobie prawo, by zaprosić  do półfinału  uczestnika innych konkursów, który ze względu na reprezentowany wysoki poziom artystyczny kwalifikuje się do półfinału
 8. Organizator Konkursu ma prawo odrzucić zgłoszenia niespełniające któregokolwiek z powyższych warunków

Półfinał

1.Półfinał odbędzie się w drugiej połowie maja 2024 r.

 1. Półfinalista wykona wybrany przez siebie utwór Andrzeja Zauchy z akompaniamentem pianisty
 2. Koszty przyjazdu na półfinał oraz ewentualne koszty zakwaterowania ponosi Uczestnik
  4. Wyniki obrad Jury podane zostaną bezpośrednio po zakończeniu półfinału

 

Konkurs Finałowy

 1. Koncert Galowy XVI Festiwalu Pamięci Andrzeja Zauchy SERCA BICIE odbędzie się w bydgoskiej Operze Nova 7września 2024 roku
 2. Koszty pobytu uczestników Konkursu pokrywa Organizator
 3. Finaliści wykonają wybrany utwór Andrzeja Zauchy z towarzyszeniem zespołu

  4. Kolejność występów konkursowych będzie losowa
 4. Występy uczestników Konkursu Finałowego zostaną ocenione przez Jury

  6. Uczestnicy półfinału mają obowiązek wzięcia udziału w Koncercie Finałowym, który jest integralną częścią Konkursu

7.Laureaci dotychczasowych edycji  Festiwalu nie mogą wziąć udziału w XVI Festiwalu Pamięci Andrzeja Zauchy

 1. Laureaci Festiwalu mają obowiązek na prośbę Organizatora do bezpłatnego udziału w kolejnych Koncertach Galowych

Nagrody

1.Organizator przewiduje następujące nagrody :

-Złotą Nagrodę im. A. Zauchy          5.000  PLN brutto

-Srebrną Nagrodę im. A. Zauchy      3.000 PLN brutto

-Brązową Nagrodę im. A. Zauchy     2.000 PLN brutto

2.Na podstawie decyzji Jury, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie przyznawania wyżej wymienionych nagród lub innego ich podziału

 

Nieodpłatne wykonywanie obowiązków i przeniesienie praw

 1. Uczestnicy , którzy zgłosili się do udziału w Konkursie,  zobowiązują się do wykonywania wszelkich związanych z Konkursem obowiązków nieodpłatnie. Zobowiązują się oni w szczególności do nieodpłatnych występów promujących Koncert Finałowy

  2. Uczestnicy przekazują prawa związane z wykonaniami artystycznymi na Organizatora bez wynagrodzenia, a w szczególności :
  - w zakresie utrwalania wykonań oraz zwielokrotnienia egzemplarzy artystycznego wykonania wszelkimi dostępnymi technikami
  - w zakresie wprowadzania we wszystkich możliwych formach do obrotu egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie, w tym sprzedaży
  - do rozpowszechnia artystycznego wykonania , w tym  do nagrania i rozpowszechniania   występów w radiu i  telewizji, a także na stronie internetowej Organizatora

  3. Uczestnicy wyrażają ponadto zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na publikację wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów

 

Uwagi końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora
  2. Organizator ma prawo do zmiany zaplanowanych dat podanych w regulaminie, przekazując informację za pośrednictwem strony internetowej www.zauchafestiwal.pl

  3. Organizator w razie wystąpienia przeszkód z przyczyn od niego niezależnych, zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany postanowień, w tym do zmiany terminów i miejsc półfinału, czy Koncertu Galowego. Równocześnie Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników o wszelkich dokonanych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora lub też w jakikolwiek inny sposób.

  4. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone na osobie lub mieniu Uczestników w związku z  przeprowadzeniem Konkursu, z wyłączeniem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora.

  Bydgoszcz,16 lutego 2024 roku

  Organizatorzy Festiwalu  Pamięci Andrzeja Zauchy „ Serca Bicie"